Alibaba sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam-Mega ACE 789BET